Hostel Fryderyk, ul. Chopina 13/1, Kraków | Tel. (+48) 12 3573182

Regulamin

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godz. 11:00. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu. Hostel nie gwarantuje jednak możliwości przedłużenia pobytu.
 2. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.
 3. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji.
 4. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00. Jeśli czas pobytu się wydłuży, Hostel zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty.
 5. Płatność za pobyt następuje z góry w dniu przyjazdu w formie gotówkowej. W przypadku skrócenia rozpoczętego już pobytu, wskutek własnej decyzji, Gość nie ma podstawy domagania się zwrotu pozostałej kwoty.
 6. Zadatek wpłacony za nocleg podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy klient powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 72 godzin przed planowanym przybyciem.
 7. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 8. W godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 9. W hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego celu balkonem. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 10. Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  – przechowywanie bagażu przed zameldowaniem oraz po wymeldowaniu gościa z hostelu
  – internet – WiFi w pokojach
 11. Prosimy o zachowanie czystości w częściach wspólnych hostelu.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, Hostel przechowuje przez okres 1-go miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte.
 13. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 14. W razie utraty kluczy od pokoju pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN.
 15. Hostel może odmówić zakwaterowania gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelu.
 16. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody spowodowane z jego winy. Gość powinien poinformować o zniszczeniach pracownika recepcji hostelu. Za wyrządzone szkody zostanie naliczona dodatkowa opłata.
 18. Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do recepcjonistów lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na ulice lub otoczenie hostelu.
 19. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona z hostelu bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
 20. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 21. Hostel nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki .
 22. Z chwilą zameldowania Gość hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.